Szerző: Dr. Vass Erika

2004 óta dolgozom muzeológusként a Skanzenben, hogy a népi kultúra értékeivel ismertessem meg a látogatókat. Sokféle kutatási témám van, így például a népi vallásosság, búcsújárás, magyarországi németek életmódja, kitelepítése. Fő feladatomként az Erdély épületegyüttes létrehozásában veszek részt. Több ezer erdélyi tárggyal gyarapítottam a Skanzen gyűjteményét, hogy az áttelepített házakat berendezhessük. Emellett a terepmunkám során megismert hagyományokat tanulmányok formájában ismertetem meg az olvasókkal.